ES

Açıklama

Sistemi, titreşimden en az etkilenecek biçimde motopompla birleştiren (S) biçimli polietilen bir bağlantıdır.
Ø 75 mm
Ø 90 mm
Ø 110 mm
Ø 125 mm
Ø 140 mm
Ø 160 mm
çaplarda üretilmektedir.