ES

Açıklama

Sistemi, titreşimden en az etkilenecek biçimde motopompla birleştiren (S) biçimli polietilen bir bağlantıdır.
Ø 75 mm, Ø 90 mm,
Ø 110 mm, Ø 125 mm,
Ø 140 mm, Ø 160 mm,
çaplarda üretilmektedir.