Karma 2000

Karma 2000

Kategoriler:

Açıklama

Buğday ve çavdarın melezlenmesi neticesinde elde edilen bir tahıldır. Hem yemlik dane hem de silajlık olarak kullanılır. Kuraklık için birebir, yağışı sınırlı, verimsiz, kıraç, tuzlu, asitli, hastalık sorunları olan alanlar için önerilir. Yüksek kesim arazilerde ve meradan açılan tarlalarda arpa ve buğdaya göre dane ve sap verimi kıyaslanamayacak derecede yüksektir. Kıraç ve kumlu topraklarda arpa ve buğdaya göre %20-%40 oranında daha verimlidir. Hatta kuraklıktan arpa hasadının yapılamadığı alanlarda tritikalenin 250-300 kg/da verim verdiği gözlenmiştir (normal koşullarda 350-750 kg/da verimi vardır). Tarla koşullarında tahıllarda görülen bütün hastalıklara dayanıklıdır.

Arpa ve buğdayla aynı zamanda ekilip aynı zamanda hasat edilmektedir. Mayıs haziran aylarında da silajlık olarak hasat edilir.

Kesif yem olarak kullanılabilecek, arpaya alternatif bir yem bitkisidir. Tek yıllık bir bitkidir. Dolayısıyla diğer yem bitkilerine göre avantajlıdır. Eğimli toprak derinliği az olan, çorak ve kışları çok sert geçen bölgelerde buğdaydan daha fazla verim verir.

Bölge ve yetiştirme şartlarına göre dekardan 3-6 ton arasında silajlık ot alınabilir. Mısırı 1-2 defa sulayarak alınan silaj verimi, tritikale kadar olmadığı gibi, dekara maliyeti de çok yüksektir. Geleceğin yem bitkisi ve tahılı tritikaledir.

Başak Yapısı:

Beyaz başaklı ve kılçıklıdır.

Dane Özellikleri:

Kırmızı daneli olup bin dane ağırlığı 35-40 gr’dır.

Tarımsal Özellikleri:

Kışlık, orta erkenci, uzun boylu (120-130 cm) bir çeşittir. Gübrelemeye karşı tepkisi çok  yüksektir. Uzun boylu olmasına karşı yatmaya dayanıklıdır. Stres koşullarına dayanıklılığı nedeni ile verim stabilitesi ve kardeşlenmesi oldukça yüksektir.

Verim Özellikleri:

Dane verim düzeyi ve sap verimi yüksektir. Dane verimi yağış düzeyine göre 350-750 kg/da, silaj verimi 3-6 ton/da’dır.

Teknolojik Özellikleri:

 Hektolitre Ağırlığı  78-80 kg/hl
 Bin Dane Ağırlığı  35-40 gr
 Protein Oranı  %11-13

Hastalıklara Dayanıklılık:

Tarla koşullarında tahıllarda görülen bütün hastalıklara karşı dayanıklıdır.

Yetiştirme Teknikleri:

Kışlık olduğundan ekim kıştan önce tavsiye edilen zamanda yeşertme olarak yapılmalıdır. Ekim, iyi hazırlanmış tarlaya mibzerle yapılmalıdır. Ekim sıklığı m2‘ye 400-450 tohum alacak şekilde ayarlanmalıdır ve dekara 22-24 kg tohum kullanılmalıdır. Gübrelemeye toprak analiz raporuna bakılarak karar verilmelidir. Kardeşlenmeden sonra sapa kalkmadan önce yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır.

Tavsiye Edilen Bölgeler:

İç Anadolu, Doğu Anadolu, geçit bölgeleri, Trakya bölgesi kıraç ve sulanabilir alanlarına ekimi tavsiye edilir.